Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 11.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav R171 Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
Exportera urval som csv