Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 9.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R105 Skapa rubriker med h-element
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
DOS-krav 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
Exportera urval som csv