Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 53.
Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG-nivå Nr. Riktlinje
1 R1 Följ WCAG 2.0 nivå AA
1 A R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
1 A R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
1 R80 Följ standarder
1 A R84 Se till att koden validerar
1 R105 Skapa rubriker med h-element
1 A R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
1 R114 Grundläggande rekommendationer för appar
1 AA R126 Designa med tillräckliga kontraster
1 A R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 AA R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
1 AA R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
1 A R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 A R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 A R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 AA R127 Se till att text går att förstora utan problem
1 A R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
1 A R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
1 A R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 A R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 AA R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 A R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 A R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
1 A R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
1 AA R142 Ange språkförändringar i koden
1 A R141 Ange sidans språk i koden
1 A R136 Gör en logisk tab-ordning
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
3 R53 Gruppera formulärets fält
3 R57 Låt användarna fylla i information i valfritt format
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R94 Använd inte ramar
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
3 R68 Skapa snabbkommandon vid behov
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
4 R83 Använd inte tabeller för layout
4 R92 Se till att webbplatsen kan användas även utan stilmallar
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
5 R96 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för utskrift
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
Exportera urval som csv