Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 52.
Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG-nivå Nr. Riktlinje
1 R1 Följ WCAG 2.0 nivå AA
1 A R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
1 AA R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
1 AA R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
1 A R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
1 A R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
1 R109 Testa och utvärdera designförslag
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
1 AA R126 Designa med tillräckliga kontraster
1 A R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 AA R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
1 AA R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
1 A R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 A R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 A R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 A R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 AA R146 Benämn funktioner konsekvent
1 A R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 A R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
1 AA R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 A R136 Gör en logisk tab-ordning
1 A R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
2 R88 Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
2 R91 Skapa en flexibel layout
2 R108 Ta fram designförslag
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R27 Hjälp användarna att hitta på webbplatsen
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
3 R53 Gruppera formulärets fält
3 R62 Gör texterna överskådliga
3 R63 Visa var i en process användaren befinner sig
3 R74 Integrera externa tjänster så att de smälter in
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
3 R68 Skapa snabbkommandon vid behov
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
4 R33 Låt genomgångssidor orientera användarna
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
4 R66 Skriv datum och andra siffreruppgifter konsekvent
4 R70 Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete
4 R78 Brödsmulor eller länkstigar i e-tjänster
5 R110 Stäm av resultat av utvärderingen med ansvarig
Exportera urval som csv