Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 64.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
1 R105 Skapa rubriker med h-element
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
DOS-krav 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
DOS-krav 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
3 R12 Ge information på lättläst svenska
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
3 R38 Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R53 Gruppera formulärets fält
3 R62 Gör texterna överskådliga
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
Exportera urval som csv