Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 69.
Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG-nivå Nr. Riktlinje
1 R1 Följ WCAG 2.0 nivå AA
1 A R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
1 A R5 Skriv tydliga länkar
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
1 AA R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
1 AA R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
1 AA R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 A R84 Se till att koden validerar
1 R105 Skapa rubriker med h-element
1 A R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 A R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1 AA R126 Designa med tillräckliga kontraster
1 A R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 A R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 A R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 A R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 AA R119 Texta direktsändningar
1 AA R120 Syntolka videoinspelningar
1 A R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 A R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 A R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 AA R146 Benämn funktioner konsekvent
1 AA R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 A R135 Skriv beskrivande sidtitlar
1 AA R142 Ange språkförändringar i koden
1 A R141 Ange sidans språk i koden
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
2 R88 Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
2 R107 Analysera hur webbplatsen kommer att användas, och av vem
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
3 R12 Ge information på lättläst svenska
3 R27 Hjälp användarna att hitta på webbplatsen
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
3 R37 Följ upp hur webbplatsen används
3 R38 Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R53 Gruppera formulärets fält
3 R62 Gör texterna överskådliga
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
3 R67 Se till att infogade externa tjänster följer webbriktlinjerna
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
4 R21 Ange vem som är innehållssansvarig för varje sida
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
4 R33 Låt genomgångssidor orientera användarna
4 R36 Kontrollera besöksstatistiken och sökbeteendet regelbundet
4 R66 Skriv datum och andra siffreruppgifter konsekvent
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
Exportera urval som csv