Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 49.
Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG-nivå Nr. Riktlinje
1 R1 Följ WCAG 2.0 nivå AA
1 AA R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 AA R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 R114 Grundläggande rekommendationer för appar
1 AA R119 Texta direktsändningar
1 AA R120 Syntolka videoinspelningar
1 A R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 A R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 A R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 A R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 AA R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 A R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 A R136 Gör en logisk tab-ordning
1 A R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
2 R88 Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
2 R107 Analysera hur webbplatsen kommer att användas, och av vem
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
3 R27 Hjälp användarna att hitta på webbplatsen
3 R37 Följ upp hur webbplatsen används
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
3 R67 Se till att infogade externa tjänster följer webbriktlinjerna
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
3 R74 Integrera externa tjänster så att de smälter in
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
4 R36 Kontrollera besöksstatistiken och sökbeteendet regelbundet
4 R41 Använd funktionsbrevlådor
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
5 R110 Stäm av resultat av utvärderingen med ansvarig
Exportera urval som csv