Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 56.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
DOS-krav 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav R171 Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
4 R41 Använd funktionsbrevlådor
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
Exportera urval som csv