Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 61.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
DOS-krav 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
3 R12 Ge information på lättläst svenska
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
3 R38 Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
3 R57 Låt användarna fylla i information i valfritt format
3 R62 Gör texterna överskådliga
3 R63 Visa var i en process användaren befinner sig
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R94 Använd inte ramar
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
4 R70 Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
4 R83 Använd inte tabeller för layout
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
Exportera urval som csv