Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 20.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
DOS-krav 2.1.4 (A) R68 Skapa kortkommandon med varsamhet
DOS-krav 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
DOS-krav 2.2.2 (A) R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
DOS-krav 2.1.2 (A) R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
DOS-krav 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
DOS-krav 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
DOS-krav 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
DOS-krav 1.4.4 (AA) R127 Se till att text går att förstora utan problem
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
DOS-krav 1.4.12 (AA) R157 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
Exportera urval som csv