Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 8.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
Exportera urval som csv