Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 4.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
Exportera urval som csv