Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 17.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
DOS-krav 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
Exportera urval som csv