Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 20.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
1 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
1 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
1 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
1 2.1.4 (A) R68 Skapa kortkommandon med varsamhet
1 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
1 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
1 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
1 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
1 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
Exportera urval som csv

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad