Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 12.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
1 2.2.1 (A) R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
1 3.2.1 (A) R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
1 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
1 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
1 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
1 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
1 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
Exportera urval som csv

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad