Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 10.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 2.2.2 (A) R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
Exportera urval som csv