Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 7.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
1 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
1 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
Exportera urval som csv

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad