Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 23.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
1 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
1 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
1 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
1 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
1 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
1 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
1 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
1 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
1 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
Exportera urval som csv

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad