Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
Exportera urval som csv