Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 4.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
Exportera urval som csv