Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 5.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
Exportera urval som csv