Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
3 R43 Gör register och databaser med publik information sökbara
Exportera urval som csv