Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 3.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
Exportera urval som csv