Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
2 R88 Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
Exportera urval som csv