Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
Exportera urval som csv