Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 4.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
Exportera urval som csv