Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
Exportera urval som csv