Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 5.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
4 R83 Använd inte tabeller för layout
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
5 R96 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för utskrift
Exportera urval som csv