Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 39.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
3 R12 Ge information på lättläst svenska
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
3 R62 Gör texterna överskådliga
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
3 R38 Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
Exportera urval som csv