Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
Exportera urval som csv