Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
Exportera urval som csv