Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 3.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
1 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
1 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
Exportera urval som csv

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad