Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 42.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
3 R12 Ge information på lättläst svenska
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
4 R44 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
3 R43 Gör register och databaser med publik information sökbara
3 R62 Gör texterna överskådliga
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
1 R105 Skapa rubriker med h-element
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
Exportera urval som csv