Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
Exportera urval som csv