Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 9.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
Exportera urval som csv