Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 12.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav 2.5.4 (A) R163 Erbjud alternativ till rörelsestyrning
DOS-krav 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
DOS-krav 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
DOS-krav 1.4.12 (AA) R157 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
DOS-krav 2.1.4 (A) R68 Skapa kortkommandon med varsamhet
Exportera urval som csv