Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 1.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.4.12 (AA) R157 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
Exportera urval som csv