Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 49.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R94 Använd inte ramar
4 R83 Använd inte tabeller för layout
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
1 R80 Följ kodstandarder
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
3 R12 Ge information på lättläst svenska
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
3 R53 Gruppera formulärets fält
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
4 R44 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
3 R43 Gör register och databaser med publik information sökbara
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
3 R57 Låt användarna fylla i information i valfritt format
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
1 R105 Skapa rubriker med h-element
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
Exportera urval som csv