Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 10.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
3 R62 Gör texterna överskådliga
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
1 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
Exportera urval som csv

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad