Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
Exportera urval som csv