Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
Exportera urval som csv