Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 8.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
Exportera urval som csv