Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 11.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
1 R105 Skapa rubriker med h-element
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
Exportera urval som csv