Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 7.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R53 Gruppera formulärets fält
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
5 R96 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för utskrift
Exportera urval som csv