Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 3.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R94 Använd inte ramar
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
Exportera urval som csv