Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 4.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
Exportera urval som csv