Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 5.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
Exportera urval som csv