Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 5.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
Exportera urval som csv