Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 7.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
Exportera urval som csv