Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 8.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
1 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
Exportera urval som csv