Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 13.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
Exportera urval som csv