Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
1 R105 Skapa rubriker med h-element
Exportera urval som csv