Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 4.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav 1.4.12 (AA) R157 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
Exportera urval som csv