Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
Exportera urval som csv